ארבעה מצטיינים במחוז הצפון, דללין דסטה מייסד ‘משפאחה’ לסיוע ליתומים בן המועמדים.

בצפון: הוכרזו 4 מצטייני המחוז שהומלצו לפרס הארצי של אות שר החינוך לנוער מתנדב ע"ש אלעד ריבן. "אני מברכת בהרבה חום ואהבה את 4 מצטייני המחוז שהומלצו לפרס הארצי של אות שר החינוך לנוער מתנדב ע"ש אלעד ריבן. הפ...