החקלאי הראשון בעפולה שנפל על משמרתו כששמר בגורן על תבואתו

משה בלנדר, החקלאי הראשון של עפולה נפל על משמרתו בעת שחשש שמא פורעים ערבים ישדדו את תבואתו עליה עמל. בן 47 היה משה בנפלו. משה בלנדר בן צפורה ופנחס, נולד בשנת תרמ''ז 1887 בעיר זמושץ שבפולין. היה בן למשפחה דתית וה...