בני משפחת לוחם מג”ב מהעמק שוקלים לתבוע את פרופ’ חצרוני. פרופ’ חצרוני בתגובה:”אין דבר קדוש בקלגסים במדים”

בני משפחת לוחם מג''ב מהעמק שוקלים לתבוע את פרופ' אמיר חצרוני על פרסום תמונת בנם וחבריו הלוחמים עם כתובים פוגעניים. פרופ' אמיר חצרוני המוכר באמירות פרובוקטיביות קשות ומקוממות, פרסם תמונה של ארבעה לוחמי מג''ב עם...