article placeholder

כשעמוד החדשות המרכזי הופך לעמוד דעות פוליטיות, זו לא עיתונות

אמנון אברמוביץ, עיתונאי עטור הילה ותהילה, איש בעל רקורד מרשים, בעל שפה עיתונאית מיוחדת ומייחדת, בעל קשרים בצמרת השלטון, מפוליטיקאים בראש הפירמידה ועד לספסלים האחוריים, יש לו יוקרה, יש לו ארומה, מודל עיתונאי ו...