מדליק המשואה ,מנהל בית הספר ‘גולני ‘ בבית שאן אמנון לביא , איננו

אמנון לביא , מנהל בית הספר המיתולוגי לחינוך מיוחד גולני בהית שאן איננו.אמנון לביא אשר נפטר היום היה מדמויות המופת של העיר עפולה אהוב ונאהב.אמנון היה עיוור אך לא עשה הנחות לעצמו במאומה. תמיד הצטיין בכל שעשה ואף ...