הגרי”ד גרוסמן שר בהתרגשות בעת חנוכת אנדרטה לנופלים:’עושה שלום במרומיו’

במעמד ראש העיר מגדל העמק אלי ברדה, משפחות שכולות ויו"ר 'יד לבנים' נחנכה אנדרטה מיוחדת לזכר חללי מערכות ישראל ,בני העיר, ביוזמת תושבת העיר גאולה טודר ובתרומת ' מחצבת גולני'.בטקס השתתפו גם הגרי"ד גרוסמן ורעי...