ושוב יהודים מוכים ברחובות הערים, ושוב ברור לכל שיש מקום אחד ואין בלתו שהוא בית, מדינת ישראל

התמונות המחרידות הנראות יותר ויותר על המסכים גורמות לי להתפוצץ. התמונות המראות יהודי בעל חזות יהודית מותקף באלימות קשה, סדיסטית, אכזרית ברחובה של עיר, על ידי צעירים שונאי יהודים. פשעי השנאה מתגברים בשנים האחרונ...