פרופ’ אסא כשר בעקבות הפגיעה בחיילת באוניברסיטה העברית : “יש כאן התנהגות לא אתית, ודרושה תגובה נחרצת של האוניברסיטה העברית כלפי מרצה זו.”

פרופ' אסא כשר, מחבר הקוד האתי של צה''ל שכתב את מסמך העקרונות להתנהגות באקדמיה ושמירה על זיהום פוליטי מצד מרצים המתלבטים בסוגיות פוליטיות. עם פרסום התנהגותה הפוגענית של ד''ר קרולה הלפריך, מרצה באוניברסיטה העבר...