22 שנות זיכרון וגעגוע. אסון המסוקים, 73 חיים שנקטעו, האביב שנותר חייל לנצח

בכל שנה, ימים אחדים לפני האזכרה ל 73 חיילי צה''ל שנהרגו בהתרסקות מסוקי היסעור שעשו דרכם ללבנון והחרידו את הלבבות, אני נזכר בו, באחד מהם, הצעיר לנצח, החייל שיישאר לעולם, באביב. האסון הגדול ביותר בתולדות צה"ל ...