מערכת טילים גרעינית נבלמה בכיפת אלומיניום. ברוכה הבאה גברת היסטריה, ברוך הבא מר דרמה

''סוף העולם'', ''רעידת אדמה'', ''טלטלה עזה'', ''מה שהיה עד כה לא יהיה עוד''. הלם, תדהמה, סערה וגייסו עוד מילים דרמטיות, כדי לתאר את מה שהתחיל בגניבת המכשיר הסלולארי של עו''ד אפי נווה, ראש לשכת עורכי הדין בישראל...