תמונות נדירות של הראי”ה קוק ממסעו בעפולה וחנוכת בתי הכנסת במרחביה ובעפולה

תמונות מיוחדות ונדירות של הרב הראשי הראשון לארץ ישראל, מייסד הישיבה המרכזית העולמית, הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ''ל מביקורו בעפולה ובמרחביה, בהן הניח את אבן הפינה להקמת בתי כנסת. בשנת 1928, תרפ''ח, הגיע הרב קוק ...