הבירזייה ראתה הכל, את הבאים והיוצאים, את הדומעים והמשתנקים, את כולם

כשהם מנסים בשעות לא שעות, זורקים לעברה מבט, ממשיכים ישר, מתפללים, מלטפים, דומעים את קברי יקיריהם אחרי שהותירו שם את האנחות, הם עוברים שוב דרכה, הפעם מעניקים לה טיפ קטן על דממתה, על שאינה מסגירה סודות יגונם, שו...

במרחק נגיעה

הם חיו זה לצד זה, ספק יהודי, יותר נוצרי ויהודי על ההלכה במותם רווח להם. ההלכה היהודית כשכלי הקודש שלה מוכנים, מסוגלת להיות נדיה קומנצ'י, גמישה, מלהטטת על גבול הקסמים. ואכן בעקבות בעיות הלכתיות נוצרו מהומות,...