נשיא בית המשפט המחוזי שחרר חשוד באחזקת אקדח וסמים בשל ”חורים” בעדויות.

נשיא בית המשפט המחוזי, השופט אברהם אברהם, העלה תהיות רבות בתביעת המשטרה ובדרישתה לעצרו עד תום ההליכים את תושב הכפר יפיע. בתום הדיון הורה הנשיא לשחרר את החשוד בתנאים מגבילים. מכתב האישום שהוגש במחוזי נצרת עו...

חברה קבלנית לפירוק בע”מ

''לעצמי אבקש כי נכדיי יחונכו במורשת אבותיי ובמורשתי. כי ידעו מהי שירת הים. מי הייתה דבורה הנביאה ומהי קינת דוד על שאול ויהונתן. כי ידעו מי היה הילל הזקן והרמב''ם ואת ''סימן טוב ומזל טוב'', אלו המילים שחקק לדורו...