בכל דור ודור עומדים …

כשנסב לקריאת הגדת הפסח כבני חורין ונקרא בהטעמה את המשפט אשר אין אקטואלי ממנו בכל זמן ובכל עת: ''בכל דוד ודור עומדים עלינו לכלותנו והקב''ב מצילנו מידם'', נעצור לרגע ונתהה האומנם, את סימה, אלי, ג'רמן, גלית, מיכל...