article placeholder

רק בישראל: בל”ד פתחה את הכינוס בנצרת עילית בהמנון פלשתין

הם רצים לכנסת ישראל, ויהיו בה ח''כים, עוזרים פרלמנטרים, לשכות, משכורות, הטבות, תנאים מפליגים בקיצור כל הטוב שמדינת ישראל יכולה להציע לנבחריה. הם כמובן לא יניפו את דגל ישראל, על שירת ההמנון הס מלהזכיר. הם, חברי ...