לרגל יום שיויון הזכויות לבעלי מוגבליות .שיפור הנגישות בגליל

ממשיכים לשפר את הנגישות בגליל: כל עולה מהנתונים שפרסם היום המשרד לפיתוח הנגב והגליל הרשות לפיתוח הגליל והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, פועלים לצמצום פערים ולמתן שיווין זכויות בקרב בעלי מוגבלויות גם בפריפרי...