בתי הכנסת בקו האש, מהר נוף בירושלים דרך בית הכנסת בפיטסבורג ועד לבית הכנסת בקליפורניה

הטרור משנה פניו, לא עוד מלחמת שנאה היונקת משנאת יהודים, נוצרים, מוסלמים, כי אם מלחמת דת. זירת הטרור עברה לכנסיות, למסגדים ולבתי כנסת. הרצח הנתעב, וכי יש רצח שאינו נתעב? מיהודים עטורי טלית ותפילין בארץ היהוד...