לביבי יש בעיה, גדעון לוי מגן עליו, אמות הסיפים זעות כמטוטלת.

גדעון לוי, סמן השמאל הקיצוני, רדיקאלי, גילה יושרה ואומץ כשפרסם טור נשכני נגד חבריו לתקשורת, אשר הבעירו כבר את הזרדים מתחת לרגליו של העקוד על המוקד, בנימין נתניהו. הכינו גם כיתת יורים, צלפים עם כוונות חדישות למק...