האלוף במי’ל גרשון הכהן: השיח שלנו אינו מבין מלחמה. מלחמה עוסקת קודם כל ברוח הלאומית ובידיעה על מה היא מוכנה להיאבק. לצערי הרב בנינו חברה ליברלית הבונה על זה שאנשים יעסקו בהנאותיהם וכמה חיילים בשכר יעשו בשבילם את המלחמה,

כשדו''ח הביקורת הקשה של האלוף במיל' יצחק בריק על מוכנות צה''ל מסרב לרדת מסדר היום, כשבכיר במשרד הביטחון מצוטט אומר כי מצב מוכנות הצבא למלחמה, בשפל של שנים'', ואף מתריע ומזהיר כי המחיר שמדינת ישראל תשלם אם תצא ל...