גשש שנפגע לפני 21 שנים וטופל ב ”העמק” הוכר כנכה צה”ל

גשש אשר השתחרר לפני 15 שנים משירות קבע הוכר כנכה צה''ל. כתבנו מציין כי לפני 21 שנים נפגע הגשש בעת שהמג''ד סגר את דלת הג'יפ על ברכו. הגשש יפוצה רטרואקטיבית ומשרד הביטחון ישלם לו נכות כנכה צה''ל. כתבנו מציין כי ה...