ככה בונים נרטיב של שקר, ככה מעוותים היסטוריה, הקו המחבר מ’הכיבוש’ הישראלי ועד לוורשא

הפולנים, שלחלק גדול ב D.N.A שלהם יש שנאה ליהודים, אנטישמיות כזו או אחרת. רוחות רעות וקשות מנשבות מפולין, מראשיה, עימם מדינת ישראל הרשמית מקיימת יחסי קרבה-ריחוק, שנאה-אהבה, זעם, תסכול והכלה.החוק הפולני ה'צחוק ' ...