ד”ר אלעד סויסה מעפולה, מוביל בשפתו המיוחדת את מסע חיו של רוה”מ בתחנות חיו השונות

דבר ימי נתניהו איש היה בישראל ושמו בנימין בן בן-ציון נתניהו איש ימיני; ויך בנימין את שמעון הפרסי ויושע את ישראל מיד פרס; וימלוך על ישראל ימים רבים ושם אשתו שרה ושם בניו יאיר ואבנר; ויקומו אנשים מישראל ויקהל...