ד”ר רוזנטל: “אין שפת דיבור חיה ללא שפת ספרות ועיתון, וללא שפת לימוד ומדעים”

האוניברסיטה העיברית אשר קיבלה החלטה ללמד שיעורי תארים מתקדמים בשפה האנגלית ולא עיברית .מגיני השפה העיברית ובראשם ד"ר רוביק רוזנטל יצאו חוצץ נגד החלטה זו .לכתבנו אמר ד"ר רוזנטל : "מדוע אני מתנגד להוראה באנגלית ...