סטארט Up עפולאי.. הדבר הצהוב הבא שכובש את עפולה. בקרוב גם ברחובות תל אביב – חולדאי הווספה בדרך.

לאחרונה אנו עדים לתופעה של התנגדות להנחת תפילין במרחב הציבורי, בין אם מצד עיריות ובין אם מצד גופים או אנשים שונים שבדרך כלל מתנגדים גם לשאר סממני היהדות.מיזם פורץ דרך נוסף של מרכז חב"ד אתחלתא מעפולה מתכוון לשנ...

”קברנו את היקר לנו מכל ונותרנו הלומי יגון ותדהמה על שנדרשנו לשלם סכום עצום כזה לקבר”

בחרת – שילמת בני משפחה מעפולה (השם המלא שמור במערכת) טוענים כי דרישת התשלום הנגבית מהם בטרם קברו את יקיריהם היא אירוע חוויתי טראומתי, לא פחות. ''הרגשנו כאילו עומדים לנו עם אקדח על הרקה''. במועצה הדתית ד...