במקום לנסוע לבסיס, נסעתי להלוויית גדול ישראל בנתיבות, זכרונות במלאת 35 שנים למאור שכבה

לא פגשתי מעולם את הבאבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא זצ''ל. לא החלפתי עמו מילה, לא ראיתיו אלא רק בתמונות בתקשורת אודות מעשי הניסים הגדולים שעשה, אך הוד קדומים היה לו, מראהו כמראה המקובלים נטולי המרצדסים, הוילות המפ...