“אני מאוד מאוד מקווה שהתמונה שיצאה מבית הרב דרוקמן לא משקפת מציאות חדשה .מפלגה ללא נשים”

"אני מאוד מאוד מקווה שהתמונה שיצאה מבית הרב דרוקמן לא משקפת מציאות חדשה .מפלגה ללא נשים או עם נשים וירטואליות כמו בש"ס ובאגודת ישראל".תוהה בקול חברה בכירה ב'בית היהודי" לאור התמונות שהופצו הלילה במפגש בין הר...