הברית החדשה קידמה את המתפללים

ספר הברית החדשה הונח על מפתן בית הכנסת. כתבנו מציין כי בתום תפילת ערב, עם יציאת חלק מהמתפללים, גילו על מפתן בית הכנסת ספר של ''הברית החדשה'' כתוב בהונגרית ועברית שהונח על ידי אלמוני.כתבנו מציין כי היו מי ש...