אוי ואבוי, הילדים קיבלו מחזיקי מפתחות עם תפילת הדרך, הפלורליזם מת, הייתי בהלוויה שלו.

ההיסטריה בעיצומה, הטרוף לבש צורה מכוערת, מבוהלת, מטורללת. גננת מאויימת 'הדתה', הפלורליזם נטבח על ידי הנאורים, הפנאטים נושאי צלב הכפייה הדתית על כך שגננת נתנה מתנת יום הולדת לילדיהם מחזיק מפתחות עם תפילת הדרך, א...