יום שמירת הלשון במלאת 180 שנה להולדת ”החפץ חיים”

180 שנה להולדת ''החפץ חיים'', רבי ישראל מאיר הכהן מראדין. מי שהנגיש לעולם היהודי את חשיבות וערך ניקיון הפה, שמירת הלשון ואבק לשון הרע. כמה אור, כמה טוב, כמה נקיות הדעת, המחשבה והפה, נקיות עולמית הביאה בשורת שמי...