זוכרים את אבי הגרעינים התורניים

ראש ישיבת ההסדר בנוף הגליל, הרב דני סגליס, קיים שיעור כללי בנושא " בין המצרים של דורנו" , אשר הוקדש לכבודו של הרב אלישע וישיצקי, אבי הגרעינים בישראל, ולעילוי נשמתו. הרב וישליצקי זצ"ל נפטר לפני שישה חדשים ...