כמה סמלי’ האדמו”ר מקאליב, מייסד ”בו בי רב דחד יומא” נפטר ימים אחדים טרם יום השואה

בן 96 היה האדמו''ר מקאליב, הרב מנחם מנדל טאוב, והנה שלשה ימים טרם יום הזיכרון לשואה ולגבורה, השיב גיבור יהודי זה נשמתו לבוראו. האדמו''ר מקאליב היה הכל מכל וכל, ניצול שואה, עובד ה', חרד לעמו, מולדתו ובעיקר ...