“שימחתם אותנו שמחה אמתית. עמדנו מתחת לחופה היפה וכל עם ישראל היה איתנו”

הכלה אורלי שיגרה יום למחרת נישואיה מכתב מרגש לאנשים האלמונים והטובים שהגיעו לשמחה "איך אוכל להודות על כל מה שעשיתם בשבילנו? אני אפילו לא מכירה את כל האנשים והנשים הצדיקות שהגיעו לחופתנו". דברים מרגשים ...