article placeholder

אלוקים ומרן איתם, המפלגה השלישית בגודלה, ש”ס, עד אתמול חששה שלא תעבור את אחוז החסימה

יש אלוקים ,ללא ספק ונדמה כי הוא תומך בש''ס, או שמא צדיק גוזר והקב''ה מקיים, הכל נכון. תנועת ש''ס מייסודו של שר התורה, הגאון הרב עובדיה יוסף זצ''ל, הוכיחה כי היא מעל לטבע. ש''ס שהייתה מצויה בסכנת הכחדה כאשר...