13 שנים להסתלקות הרב פרץ ציוני זצ”ל: יום עיון זה הנו בבואת חיו של הרב זצ”ל אשר פעל כל העת לחבר ולהרבות אהבה, לתת מעצמו למען הכלל במסירות נפש ואהבת אין קץ

במלאת שלש עשרה שנים לפטירתו בטרם עת של המרא דאתרא דעפולה, הרה"ג פרץ ציוני זצ"ל, התקיים יום עיון מרגש, מרתק, מחבר, מעשיר ומיוחד לזכרו של הרב, תחת הכותרת: "אדם לאדם אדם". יום מיוחד זה נתקבע בעיר עפולה, אותה הנהי...