ניצוצות של תקווה

עמותת קופת הצדקה המרכזית, חרטה על דגלה את עקרון הערבות ההדדית! העמותה הוקמה במטרה לעזור לכל דורש, לכלכל לסעד ולשקם עניים ואביונים, חולים, יתומים ואלמנות, בודדים וגלמודים, אחזקת ביתי תמחוי, מתנדבים ופעילי שטח. ...