article placeholder

ארבע הלוויות מיותרות, ארבעה הרוגים על מזבח השגרה הנוראה

משה אגדי, משה פדר, זאיד אל-חממדה, פנחס מנחם פשווזמן, ארבעה הרוגים, ארבע עולמות, ארבע תרבויות, ארבעה אורחות חיים, ארבעה בני אדם רק המוות יכול להפגיש בדואי עם חסיד גור, עם תאב חיים לסיגריה ובעל החי בצל הבעל ה...