מיוחד לעשרה בטבת: הלהיט החדש, הכותל נטול מסגד אל אקצה

צום עשרה בטבת, יום תענית לזכר חורבן בית המקדש, ביום זה החל המצור של נבוכדנאצר מלך בבל על ירושלים. זהו גם יום שנקבע על ידי הרבנות הראשית כיום הקדיש הכללי לזכר חללי צה''ל וקורבנות השואה שמקום קבורתם ויום מותם לא ...