”פסטיבל הרעב” נדחק בגלל המצב הביטחוני וטוב שכך

לא פעם כשאני שומע את קול קבלת ההודעה לעיתונות הנכתבת על ידי מיטב יחצ''ני ארצנו, ונוחתת אצלי בתיבת הדואר במחשב, אני שוקל אם להמשיך לנקישה הבאה, וסמן המקלדת כבר עומד על צורת הפח, אך אז, אני נזכר שזהו אות הפתיחה ל...