לקראת שבת / וישב עודד קורן תעלומת בנימין

יום שישי, הכנות לשבת. כל אחד עמל במלאכתו יעקב / ישראל עוסק במשהו ממש גברי – תפירת כתונת פסים. 12 בנים היו ליעקב ונשותיו - לאה ורחל. הגדול - ראובן הקטן – בנימין. בשל האהבה הגדולה לבנו הקטן הוא תופר עבורו כתונ...