חינוך עפולה

החינוך הוא התשובה לכל השאלות

התכנסה ועדת ההשקעות השנתית של תלמידי מרכז היזמות גלבוע האם הבשורה בתחום האבקת עצי תמר תצא מהגלבוע? האם האפליקציה היודעת לעדכן הורים היכן ילדיהם נמצאים, תפותח בעמק-חרוד? על שאלות אלו ודרכי הפיתוח של המיז...