מר שמחה גולדין, ראש הממשלה לא רוצה להפוך אתכם למשפחת באומל

הלב יוצא אל משפחות הנעדרים, ברם נדמה כי יש רגעים ובהם חייבים לדייק גם את הכאב, גם את האמת. כששמחה גולדין, אביו של הדר הי''ד אומר יום לאחר קבורתו של זכריה באומל ז''ל, שעצמותיו הובאו לקבורה אחרי 37 שנים, ''ראש ...

ושבו בנים לגבולם. אחרי 37 שנים, זכריה שב הביתה. יהודה וצבי עדיין שם

מטוס אל-על נחת בישראל ובבטנו ארונו של הלוחם זכריה באומל ז''ל, שנעדר ונהרג במלחמת לבנון הראשונה לפני 37 שנים. 37 שנים מדינת ישראל פעלה בכל דרך אפשרית להביא את גיבוריה, זכריה באומל, יהודה כץ וצבי פלדמן, שנהרגו...