היהודים ‘המתנגדים’ הסגירו את האדמו”ר רבי שניאור זלמן מלאדי.מחר יצויין חג הגאולה

מחר יחגגו אלפי חסידי חב''ד וחסידים בכלל, בארץ ובעולם, את ''חג הגאולה'' י''ט כסליו, יום שחרורו של האדמו''ר רבי שניאור זלמן מילאדי, מייסד חסידות חב''ד. הרבי היה אסור משנת 1798 . בראיה הציבורית בעקבות הלשנה לשלטו...