תקדים: תלמיד שנפטר בחופשת הקיץ על אף שסיים כיתה י”ב נחשב עדיין תלמיד

תלמיד בית ספר אשר סיים את חוק לימודיו בכיתה י''ב בבית הספר נפגע זמן קצר לאחר תום שנת הלימודים ונפטר מאותה פגיעה. בני משפחתו של המנוח עתרו לבית המשפט וביקשו לקבל את המגיע להם מחברת הביטוח שביטחה את תלמידי ב...