אסתרק’ה

מי שחשב כי אופרות הסבון אשר קנו בקרב ציבור רחב מעמד של תוכניות הגות ופילוסופיה נולדו רק בימינו אנו, בצוק העיתים כשהכלכלה הינה ריחיים על צווארו של האזרח והכיעור מרים גבה וראש, כדאי לו שיסור היום לבית כנסת קרוב ...