שם מילה על האנטיציוני, היהודי, ד”ר עופר כסיף, ח”כ עתידי מחד”ש

כולם יוצאים בשצף קצף, בחרון אף, בזעם קדוש, ובצדק , על החיבור עם ''עוצמה יהודית''. מוקיעים, מזועזעים, מגנים, מאיימים, קץ העולם נדמה והגיע. באיפא''ק מתערבים בבחירות במדינת ישראל, אותם יהודים יקרים בארה''ב, ומאיימ...