דפים מתוך עולם של אפר. חשבון נפש, כיצד התמודד העולם היהודי עם חורבן יהדות אירופה?

חשבון נפש לקראת יום השואה, כיצד התמודד העולם היהודי עם חורבן יהדות אירופה: עיון בשני ספרי מחקר שבחנו את העולם היהודי ויחסו לשואה הנוראה, לידיעות על החורבן הגדול: מנהיגות ועיתונות לנוכח השבר הגדול, התארגנויות ל...