כנס מחוזי בנצרת עילית : אקלים חינוכי מיטבי כגורם משביח למידה מבוססת הישגים , ערכים , הצלחות , חברתיות ומצוינות

'אקלים חינוכי מיטבי , אח''מ בראשי תיבות , הוא תנאי ללמידה מבוססת הישגים , ערכים , הצלחות , חברתיות ומצוינות . הגדרנו יעד זה שמספרו 7 ברשימת יעדי המחוז בתכנית העבודה שלנו , כיעד מסדר גבוה . יעד זה מקבל משנה חשיב...