אחרי 38 פועלים הרוגים יחוייבו הקבלנים בעוזר בטיחות קבוע.

38 בני אדם נהרגו בנפילות ובתאונות באתרי בניין,38 משפחות כואבות, יתומים, אלמנות, שכולים. 38 בני אדם, חלקם בלי שם, בלי פנים,שקופים. 38 מתים ונדמה כי מדובר בהסכמה שבשתיקה להקריב קורבנות אדם למולך. בימיםאלה, אחרי ...