‘בסמכות הרשות המקומית יהיה לפטור את עמותות החסד מתשלום דמי הארנונה’.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצע"ח של חה"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) 'בסמכות הרשות המקומית יהיה לפטור את עמותות החסד מתשלום דמי הארנונה'.* חה"כ מיכאל מלכיאלי אמר: " אני מברך את יו"ר תנועת ש"ס הרב אריה ד...