בחייהם לא ידעו מנוח

חלקת ההורים השכולים בעפולה משקיפה על הילדים שהיו ואינם. בבית העלמין בעפולה הוקצתה חלקה להורים השכולים של חללי צה''ל אשר ביקשו להיקבר בסמיכות לבית העלמין הצבאי בו טמונים אהוביהם, גדר ושער מפרידים בין בית העל...